Belangrijke mededelingen - Disclaimer

 1. De internetsite's Maloud & Kreidlerdatabase en onderliggende sub-site's hierna te noemen Maloud , stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze internet site.
 2. Maloud heeft als doelstelling het beheren, behouden en exposeren van onze bezigheden en hobby's.
 3. Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Maloud en informeert u over de activiteiten en interesses van Maloud .
 4. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Hiervoor houden wij de 'Rules of Usability ' aan.
 5. U gaat ermee akkoord dat u de normale werking van deze site niet zult storen door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten.
 6. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Maloud gecorrigeerd zullen worden.
 7. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden.
 8. Aan de inhoud van www.maloud.nl & www.kreidlerdatabase.nl internet site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 9. Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo's etc.) is (voor zover wij weten) vrij en gratis te gebruiken, echter wel met bronvermelding.
 10. Maloud heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen. Diegenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Maloud wenden.
 11. Het is niet toegestaan de informatie op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld.
 12. De Maloud internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op computer virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Er wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.
 13. Deze internet site kan tevens links bevatten naar andere sites. Maloud is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internet site's, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internet site.
 14. Maloud wil geen vertrouwelijke informatie via deze internet site ontvangen, of informatie die auteurs rechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd.
 15. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij u ontvangen wordt door Maloud gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.
 16. Maloud behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.
 17. De door u verstuurde persoonlijke gegevens worden door Maloud gebruikt om contact met u te houden.
 18. Door Maloud verzonden informatie per email is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
 19. Maloud staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden -mail, of voor tijdige ontvangst ervan.
 20. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Disclaimer | Contact | Opgesteld 11.12.1998
Laatst bijgewerkt: Zaterdag, 17.08.2013