Laatst gewijzigd
Vrijdag, 29.09.2017

Min. van Defensie
Revisiemonteur motoren

  • Het reviseren van allerhande motoren in kleine series (Max. 25) t.b.v. speciale zware Genie machines
  • Het meten, testen, beproeven van allerhande speciale gereedschappen en zonodig repareren c.q. reviseren.

 

Disclaimer | Contact | Opgesteld 11.12.1998
Laatst bijgewerkt: Vrijdag, 29.09.2017